Obchodní podmínky - POBTEX Eshop

Váš nákup
ESHOP - POBTEX s.r.o.
Cena celkem
Přejít na obsah
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pobtex.cz a jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, blíže vymezují a upřesňují jejich práva a povinnosti.

Prodávající:
Pobtex s.r.o
Bezručova 211
75661 Rožnov p/R.
IČ: 28646886, DIČ: CZ28646886

Kontakt:
tel: +420 571 663 658 E-mail: zp@pobtex.cz
Firma Pobtex s.r.o. (dále jako prodávající), je zapsána v obchodním rejstříku KS v Ostravě , Spisová značka C 36621
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel (dále jako kupující), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou právnický subjekt (dále jako kupující), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění aktuálních novel.

I. Nákupní řád
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.pobtex.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními, dodacími a platebními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Neznalost tohoto nákupního a reklamačního řádu neomlouvá. Po objednání prostřednictvím webového formuláře obchodu, vám bude zasláno e-mailem automatické potvrzení přijetí objednávky. Pokud tento potvrzující e-mail neobdržíte, kontaktujte nás prosím pro ověření, zda Vaše objednávka byla přijata do našeho systému.

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, jehož popis, funkce a parametry jsou uvedeny na stránkách www.pobtex.cz. Obrazové zpracování výrobků zobrazených v nákupní části e-shopu může být jen ilustrační a může se nepatrně lišit od skutečného stavu.
III. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Seznam zboží na stránkách www.pobtex.cz je zároveň katalogem běžně dodávaného zboží. Všechny ceny uváděné u jednotlivých výrobků na www.pobtex.cz jsou včetně DPH. K objednání zákazník provede svoji registraci, vybere zboží a řádně vyplní objednávkový formulář. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků (poštovné a doručení).
Tato cena se však v závislosti na aktuální platnost různých slevových akcích může od skutečného stavu lišit. Automatické počitadlo hodnoty objednávky tyto slevové akce nemusí zohledňovat a sleva se tak poskytuje až při samotném vyřizování každé jednotlivé objednávky.
IV. Možnosti platby
Dobírka – námi nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště.
Bankovní převod – platbu převodem standardně neprovádíme. Pokud je ale pro vás tato forma úhrady nejvýhodnější, vepište svůj požadavek při vyplňování objednávky do pole „POZNÁMKA“. Po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme e-mail se zálohovou fakturou na zboží, číslem účtu a variabilním symbolem pro platbu. Ihned po obdržení vaší platby na náš účet vám bude zboží odesláno Českou poštou.
V. Poštovné
K ceně zboží je připočítána částka za poštovné, případně balné. Při objednávce v celkové hodnotě do 2.000,-Kč je účtováno poštovné ve výši 97,-Kč. Při objednávce v celkové hodnotě nad 2.000,-Kč poštovné neúčtujeme.
V případě, že Vás Česká pošta nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Zásilku si po té můžete vyzvednout na poště nebo zažádat telefonicky o opětovné doručení v dohodnutý den. Pokud dojde k poškození obalu zásilky (pomačkaný nebo poškozený obal) nebo dojde k poškození zaslaného zboží, ihned na poště sepište protokol o poškození. Za takovou škodu odpovídá pošta, nikoliv prodávající a zásilky jsou na takovou škodu pojištěny.
VI. Dodací lhůta
Lhůta pro odeslání Vaší zásilky činí obvykle 1 - 14 pracovních dnů od přijetí objednávky. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím, např. zvýšeným počtem objednávek nad možnosti skladových zásob nebo vyšší mocí (výrazné změny nebo nevhodné klimatické podmínky pro zásilky, organizační nebo logistické problémy na straně doručovatele.
V případě, že kompletní zboží z objednávky nebude možné dopravci předat do deseti pracovních dnů od potvrzení objednávky, vyhrazuje si prodávající možnost zaslat alespoň část zboží z objednávky, které je skladem. Chybějící zboží z objednávky dodá prodávající kupujícímu v nejbližším možném termínu. Za tuto druhou zásilku nebude kupující platit poštovné, ale uhradí pouze cenu dodávaného zboží.
VII. Záruka a servis
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Jako záruční list slouží daňový doklad (faktura). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
VIII. Reklamace, vrácení zboží
Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů. Z důvodu minimálního množství reklamovaného zboží však prodávající řeší většinu reklamací obratem výměnou za zboží nové.
Reklamované zboží je nutné zaslat na korespondenční adresu (viz výše), uvést důvod reklamace a číslo daňového dokladu (faktury), se kterým bylo toto zboží dodáno.
Vrácení zboží - spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14-ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci. Zboží vracené prodávajícímu v této 14-ti denní lhůtě musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu. (Pokud byste takový postup realizovali, chceme vás požádat o uvedení případného důvodu vrácení zboží - není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží. Tímto sdělením nám můžete pomoci zkvalitnit naše služby. Velmi vám děkujeme.)
Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, mimo poštovného (případně balného a dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději v zákonem stanovené lhůtě (§ 53, odstavec 10).
Zaslání zboží zpět na dobírku prodávajícímu nerealizujeme a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.
Při vracení zboží je nutné zásilku odeslat na korespondenční adresu (viz výše).

IX. Výměna zboží
U veškerého sortimentu zboží jsou vždy uvedeny velikosti, které odpovídají standardním velikostem používaných v ČR/EU. U textilního zboží je vždy k nahlédnutí orientační TABULKA VELIKOSTÍ pro určení správné velikosti.
Pokud zákazník špatně určí svoje míry a požaduje výměnu za jinou velikost, barvu atd., zašle toto zboží s původním obalem a nepoužívané na korespondenční adresu prodávajícího (viz výše), přiloží stručný popis důvodu požadované výměny a uvede název, velikost a barvu nově požadovaného zboží.
Při výměně zboží hradí poštovné za zaslání nového zboží zákazník.

X. Ochrana osobních dat
Společnost Pobtex s.r.o. si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím.
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Kupující potvrzením nákupu dává svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů v databázi prodávajícího a souhlasí s následným občasným zasíláním obchodní nabídky společnosti Pobtex s.r.o.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat odesláním svého nesouhlasu na emailovou adresu:zp@pobtex.cz.

XI. Zvláštní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů, způsob úhrady za zboží a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a tuto změnu vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.pobtex.cz .
Návrat na obsah